Hỗ trợ Kỹ thuật & Tin tức

wireguard.PNG
Danale APP CMS (ngày: 20191001)
AirLink RTMP.JPG
Download RTMP  Program
AirLink 802.11ac_ax_USB adapter_pcie.png
​​Tải xuống trình điều khiển
AI Human Tracking.png
 Máy ảnh theo dõi con người AI Giải pháp máy ảnh AirLinkVMS
IR-8TDM.png
 Máy ảnh đo nhiệt độ cơ thể nhiệt (Plug & Play) (sửa đổi 20200516)
wireguard.PNG
 Camera IP 4G PC CMS (sửa đổi 20200501)
AirLink 2020 Cat-1.png
AIRLINK EDM 2020 (20200101)