5G LTE  AP / CPE
 
5G-1A-3.png
5G booster.png
airlink 5G ODU x62
A03-5G.PNG
AirLink 5G O2.png
Gói liên kết vô tuyến WISP
802.11ax 3600.PNG
802.11ax 1800.PNG
 
4G LTE  AP 
 
4G IDU-2P.PNG
802.11ac repeater.PNG
802.11ac repeater.PNG
Bộ điều hợp mạng USB WiFi 802.11 ac / ax & Thẻ PCI Express &  Intranet cho 2.5G Ethernet
RTL8812BU-BT5.0.PNG
1900.PNG
MT7612U-1300.PNG
RTL8812BU-1300.PNG
RTL8812BU-1300-S.PNG
 

AIR-M38B  1200 Mbps

Bộ chip RTL 8812BU

Bluetooth 5.0

AIR-M988 1900 Mbps

Bộ chip: RTL 8814AU

AIR-M376  1300Mbps

Chipset MT7612U

AIR-M388  1300Mbps

Bộ chip RTL 8812BU

AIR-M38S  1300Mbps

Bộ chip RTL 8812BU

AIR-28P.PNG

AIR-28P  1200 Mbps

Bộ chip RTL 8812AE

AIR-8156B-USB.PNG

AIR-8156C  2500 Mbps

Chipset Realtek  RTL8156

Loại C

AIR-34B.PNG

AIR-34B  1200 Mbps

Chipset  QCNFA344A

Bluetooth 4.1

8156B-USB-3.0.PNG

AIR-8156C  2500 Mbps

Chipset Realtek  RTL8156

USB 3.0

AIR-AX200.PNG

AIR-AX200  3000Mbps

Bộ chip Intel ax200

Bluetooth 5.1

AIR-94B.png

AIR-94B  1750 Mbps

Chipset  BMC94360CD

Bluetooth 4.0

AIR-AS24C.PNG

AIR-AS24C

Chân đế từ tính

HIGH GAIN ANTENNA.png

AIR-245810I 10dBi

Băng tần kép 2.4G & 5GHz

AIR-AS26.PNG

AIR-AS26  6dBi

2.4G & 5GH  Băng tần kép  

USB heat temperature controller.PNG
4G bên ngoài  LTE  698-2700MHz  Ăng ten
 
LTE 17dbi.PNG
4G bên ngoài  LTE 1700-2700MHz  Ăng ten
LTE 17dbi.PNG
Ăng ten  2,4 ~  5 GHZ
wave 2.0 20dbi.PNG